สินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อฟื้นฟู

โครงการสินเชื่อฟื้นฟู เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องประกอบธุรกิจในประเทศไทย)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 5% ต่อปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด
สูงสุด 150 ล้านบาท
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด

สินเชื่อฟื้นฟู มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสินเชื่อฟื้นฟูเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมกันดีกว่าค่ะ สินเชื่อตัวนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทางออนไลน์ ประจำปี 2567 ที่เรียกว่าสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ แต่จะเหมาะกับใคร มีคุณสมบัติ วงเงิน หรือเงื่อนไขใดๆ ที่จำเป็นจะต้องรู้ก่อนการขอสินเชื่อ ลองมาหาคำตอบกันได้เลย

สินเชื่อฟื้นฟู คืออะไร

โครงการสินเชื่อฟื้นฟูเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยจัดทำเป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และเป็นสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจที่จะช่วยเยียวยาระยะสั้นให้แก่ลูกหนี้ในปัจจุบัน โดยมีดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และเป็นสินเชื่อผู้ประกอบการเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อฟื้นฟูมีเพื่อมอบให้ใคร

สินเชื่อฟื้นฟูจะมอบให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น โดยอาจจะเป็นในลักษณะของ

1 ลูกหนี้เดิม ที่เคยมีสินเชื่อกับสถาบันการเงินใดๆ ก็ตาม แต่มีหนี้อยู่ไม่เกิน 500 ล้านบาท และไม่เป็นลูกหนี้ NPL

2 ลูกหนี้ใหม่ ที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินไหนเลยก็ขอสินเชื่อผู้ประกอบการตัวนี้ได้เช่นกัน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ที่ขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจนี้ จะต้องไม่เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเงิน 

ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อฟื้นฟู

ระยะเวลาในการออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู จะยาวนาน 5 ปีโดยคิดดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปี ซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และช่วยเหลือคนไทยได้จริง โดยอัตราดอกเบี้ยนั้นสำหรับ 2 ปีแรก จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เกิน 2% ต่อปี 

ที่สำคัญ 6 เดือนแรกจะมีรัฐบาลช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ด้วย จึงทำให้สินเชื่อตัวนี้สามารถช่วยเหลือคนไทยให้ได้รับเงินทุนหมุนเวียนได้จริง

อยากขอสินเชื่อฟื้นฟูมีธนาคารไหนบ้าง และต้องสมัครอย่างไร

ผู้ที่สนใจอยากที่จะได้รับสินเชื่อเพื่อธุรกิจนี้ จะต้องมีการติดต่อและลงทะเบียนกับสถาบันการเงิน เพื่อยื่นเอกสารในการขอสินเชื่อฟื้นฟูกสิกร, สินเชื่อฟื้นฟูออมสิน หรือธนาคารอื่นๆ โดยมีวงเงินงบประมาณรวมสูงสุดถึง 250,000 ล้านบาท 

ประโยชน์ของสินเชื่อฟื้นฟู 

สินเชื่อฟื้นฟู จะช่วยทำให้ภาระหนี้สินที่คนไทยมีอยู่ลดต่ำลง และเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่จะช่วยลดภาระหนี้ให้หมดได้เร็วกว่าเดิม และพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้ 

ส่วนในกรณีของลูกหนี้ใหม่ ก็จะช่วยทำให้ได้รับเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพ หรือใช้ตามความต้องการส่วนตัวได้เช่นกัน

สินเชื่อฟื้นฟู เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่รัฐบาลช่วยดูแลประชาชนพี่น้องชาวไทย เพื่อให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาปากท้อง และลดปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ลดลง สินเชื่อเพื่อธุรกิจตัวนี้จะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างแน่นอน

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครบัตรเดบิตกสิกรเพื่อรับบัตรที่ใช่สำหรับตัวคุณ
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ทรู black card สามารถเข้าถึงวงเงินได้สะดวก
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top