ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์สถานะผ่านไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์สิ้นสุดลงแล้ว

สำหรับโครงการรัฐบาลที่ออกมารอบใหม่ล่าสุดโดยเป็นโครงการบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้เปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์สำหรับรอบใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน -31 ตุลาคม 2567/2024 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ได้มีผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 22,295,183 ราย ซึ่งจำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น และโครงการได้ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการแก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ไปแล้วนั้น และได้มีการประกาศผลสถานะของการลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ครั้งสุดท้ายและสิ้นสุดการลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ในวันที่ 25

พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ครบถ้วนแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 20,947,834 ราย โดยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน จำนวน 11,254,886 ราย และเป็นผู้ที่ไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 9,692,948 ราย 

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์สถานะผ่านไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

และสำหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์และได้มีการประกาศผลสถานะของการลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ครั้งสุดท้ายและสิ้นสุดในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมาแล้วนั้น มีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ครบถ้วนมีจำนวนทั้งสิ้น 20,947,834 ราย ซึ่งในจำนวนนี้พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลโดยมีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะลงทะเบียนสมบูรณ์” จำนวน 19,481.835 ราย และผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ที่ไม่ผ่านโดยแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” มีจำนวน 1,465,999 ราย สำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วผ่านให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งว่าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะทำการประกาศสถานะผลการตรวสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคา 2567 อีกครั้ง สำหรับคนที่ไม่ผ่านในรอบนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปคอยลุ้นในโครงการรัฐบาลช่วยเหลือใหม่ว่าจะมีอีกหรือไม่เมื่อไหร่อย่างไรก็ให้คอยติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด และ

หากใครที่ต้องการเช็คว่าเป็นผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์หรือไม่ สามารถที่จะตรวจเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th 

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์เดือนธันวาคม 2567 จ่ายอะไรบ้าง และได้เท่าไหร่

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2567/2024 ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและได้โอนเงินให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับเดือนธันวาคม 2567 สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ที่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนไปถัดไม่ได้)

-วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 

-ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน 

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโดยสาร บขส. 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถ ขสมก. รถไฟฟ้า MRT/BTS/ARL 500 ต่อเดือน (เฉพาะผู้ถือบัตรที่อยู่ในเขตกทม.และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมเดือนถัดไปได้)

-เงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน

-เงินชดเชยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนไปถัดไม่ได้)

-เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ)

Scroll to Top