ช้อปดีมีคืน 2567 มีระยะเวลาในการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไป

โครงการช้อปดีมีคืน 2567 และ 2567

เราไปดูกันว่าโครงการช้อปดีมีคืนคืออะไร? หลังจากการระบาดโควิด 19 ที่ผ่านมา รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการ ซึ่งโครงการช้อปดีมีคืนก็เป็นหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจซึ่งก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช้อปดีมีคืน 2567 และช้อปดีมีคืน 2567 ลงทะเบียนผ่านมาแล้วนั้น และช้อปดีมีคืน 2567ที่คาดว่าจะนำเสนอเข้า ครม.ภายในไม่เกินวันที่ 29 พ.ย. 2567 นี้ โครงการช้อปดีมีคืน คือโครงการในการกระตุ้นกำลังซื้อตลอดจนการบริโภคอุปโภคของผู้มีเงินได้โดยสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผู้มีเงินได้นั้นสามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าและบริการที่ตรงตามเงื่อนไขไปยื่นภาษีกับโครงการช้อปดีมีคืนสรรพากรได้นั่นเอง

เงื่อนไขช้อปดีมีคืน 2567 และ 2567

สำหรับช้อปดีมีคืน 2567 เงื่อนไขในการหักลดหย่อนภาษีเพื่อจะนำมาคำนวณภาษีและยื่นภาษีปี 2567 คือ เป็นการซื้อสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2567/2024 ซึ่งนำมาลดหย่อยภาษีได้ตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท และสำหรับช้อปดีมีคืน 2567 มีระยะเวลาในการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมไปจนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 และช้อปดีมีคืน 2567 นั้น สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับใบกำกับภาษีแบบกระดาษ และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 10,000 บาท รวมเป็น 40,000 บาท  สำหรับโครงช้อปดีมีคืน 2567 ยังอยู่ระหว่างการนำเสนอพิจารณา จึงต้องรอติดตามการประกาศอีกทีในลำดับต่อไป 

ช้อปดีมีคืน 2567 และ ช็อปดีมีคืน 2567 ซื้ออะไรได้บ้าง  

ช้อปดีมีคืนซื้ออะไรได้บ้าง สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน 2567 มีรายละเอียดเช่นเดียวกันกับช้อปดีมีคืน 2567 ซื้ออะไรได้บ้าง เราไปดูกันเลยสำหรับช้อปดีมีคืน 2567 และ 2567 สามารถจะใช้ซื้อสิ่งของได้ดังนี้

  1. ซื้อสินค้าหรือบริการได้ทั่วราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมีหลักฐานใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบโดยไม่สามารถใช้ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้

2.ซื้อหนังสือ หรือ e-book โดยผู้ขายต้องเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลเท่านั้น หากซื้อกับร้านที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถใช้ลดหย่อยภาษีได้

3.ซื้อสินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชมแล้ว อาจเป็นสินค้าที่เสียภาษีหรือไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ แต่ต้องมีระบุในหลักฐานว่า “สินค้าทุกรายการเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”

และการรับสิทธิลดหย่อนภาษีไม่ต้องลงทะเบียนช้อปดีมีคืนแต่อย่างใด และอย่างไรก็ตามผู้เสียภาษีในปี 2567 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนช้อปดีมีคืน 2567 คนละครึ่งเฟส 4 ได้ เพราะระยะเวลาไม่ทับซ้อนกันสามารถใช้ได้ทั้ง 2 สิทธิร่วมกันได้เลย

Scroll to Top