วิธีการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกร 2567/2024 เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร

วงเงินบัตรเครดิตคืออะไร ขอเพิ่มได้ไหม

วงเงินบัตรเครดิตคืออะไร จะขอเพิ่มได้ไหม และการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตนั้นมีกี่ประเภท เราไปดูกันจากคำถามดังกล่าว วงเงินบัตรเครดิตคือ วงเงินอนุมัติสูงสุดในการซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามเงื่อนไข นโยบายของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ ให้กับผู้ขอทำบัตรเครดิตวงเงินสูงเท่าไหร่นั้น สถาบันการเงินหรือธนาคารจะดูจากฐานเงินเดือนของผู้สมัครเป็นหลัก และวงเงินบัตรเครดิตนั้นเราสามารถที่จะขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้ โดยสามารถจะทำได้ 2 ประเภท คือเพิ่มวงเงินบัตรที่สามารถกดเงินจากบัตรเครดิตได้

เครดิตแบบถาวร และเพิ่มหรือขยายวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราว ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่อาจให้ทำได้แตกต่างกันออกไป

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกร 

สำหรับการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกร 2024/2567 สามารถจะทำได้ทั้ง 2 ประเภท คือ 

1.การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราวโดยเจ้าของผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวได้โดยผ่านบริการออนไลน์ของ KPLUS หรืออาจจะติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 โดยกด 5 หรือ 6 ได้ทุกวันตลอด 24 ชม. 

2.การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวรเจ้าของผู้ถือบัตรสามารถขอเพิ่มแบบถาวรได้โดยถือบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยวิธีเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตนั้นให้นำบัตรประชาชน สลิปเงินเดือนที่แสดงว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมกับบัตรเครดิตไปติดต่อสาขาที่สะดวกได้เลย โดยระยะเวลาในการพิจารณาเพิ่มวงเงินประมาณ 4 วันทำการนับจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน และหากได้รับการอนุมัติ จะได้รับการแจ้งผลทาง SMS

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ktc

สำหรับการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ktc 2024/2567 สามารถที่จะทำได้ 2 ประเภทคือ

1.การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร เจ้าของผู้ถือบัตรต้องใช้บัตรมาระยะหนึ่ง โดยวิธีเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตสามารถยื่นเอกสารแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต สำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้จ่ายพร้อมบัตรเครดิตนำมากรอกคำร้องขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตที่สาขาตามสะดวก

2.การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราว ต้องถือบัตรเกิน 6 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้วงเงินที่ขอเพิ่มมีอายุการใช้งานได้เพียง 30 วันเท่านั้น สามารถทำได้ทันทีและทำได้หลายช่องทาง โดยผ่านแอปออนไลน์ KTC Mobile หรือเว็บไซต์ KTC หรืออาจโทร KTC PHONE 02-123-5000 

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตอิออน

สำหรับการขอเพิ่มวงเงินบัตรอิออนนั้น ต้องมีการใช้งานของบัตรเครดิตและชำระคืนตรงตามงวด และภายใน 6 เดือนล่าสุดนั้นไม่มีการขอปรับเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตมาก่อนจึงจะสามารถที่จะขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้ และสามารถทำการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้ที่สาขาของอิออนได้ทั่วประเทศ โดยทำการกรอกเอกสารคำร้องและเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เอกสารแสดงรายได้พร้อมกับบัตรอิออน หลังจากนั้นรอการอนุมัติเงินด่วนออนไลน์ไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

Scroll to Top